Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Aktualno

Stara hišna imena v okolici Medvod

26.04.2019

Vabljeni k odkrivanju starih hišnih imen v naseljih Spodnje Pirniče, Verje, Vikrče, Zavrh in Zgornje Pirniče.

  

Srečanje bo v torek, 7. maja 2019, ob 19.30 uri, v sejni sobi KS Pirniče, Zgornje Pirniče 6.

...
Več

Voda je svoboda -likovni in literarni natečaj za mlade

26.04.2019

V torek, 23. aprila, je v okviru projekta EVREKA pod budnim očesom strokovne žirije v Centru za mlade Domžale potekalo ocenjevanje del za likovno literarni natečaj Voda je svoboda.

 

V Centru za mlade so tokrat zabeležili najštevilčnejšo udeležbo na njihovem že tradicionalnem spomladanskem likovno in literarnem natečaju, saj so skupaj prejeli 398 likovnih del in 48 literarnih.

Izbrana dela ...

Več

Zgodbe naših mokrišč, bogate in zanimive

26.04.2019

Zgodbe naših mokrišč so v preteklih 3 mesecih poskrbele za varovanje naravnega lokalnega okolja in z različnimi akcijami tudi opozarjale na naše možnosti prispevanja k varstvu narave. Izvedene aktivnosti so se nanašale na:

  

- izboljšanje stanja na črni točki povoza dvoživk Mengeš-Koseze-Šinkov turn, kjer so postavili ograje in signalizacijo za promet ter ročno...

Več

Urbano vrtnarjenje na Svetju v Medvodah

17.04.2019

V okviru projekta Urbano vrtnarjenje je Občina medvode postavila 20 vrtnih lop za spravilo orodja in opreme za potrebe obdelovanja vrtičkov na Svetju v bližini Športne dvorane Medvode.

  

Trenutno je prostih 5 vrtičkov, zato se stanovalce Občine Medvode poziva, da podajo vlogo za zakup vrtička, ki jo najdete na spletni strani Občine Medvode.

  

S tem se spodbuja pridelava hrane, ki je zagotovo bolj zdrava in okusnejša od...

Več

Naravoslovne delavnice EVREKA

15.04.2019

V okviru projekta Evreka se izvajajo naravoslovne delavnice na štirih osnovnih šolah iz območja LAS Za mesto in vas: OŠ Radomlje pri Preserju, OŠ Komenda Moste, OŠ Mengeš in OŠ Dragomelj.

  

Zavod REVIVO mlade uči, kako raziskovati in spoznavati procese in organizme reke Kamniške Bistrice in Pšate v svojem lokalnem okolju. Navdušenje na...

Več

Zasedanje Upravnega odbora in Skupščine LAS

12.04.2019

V ponedeljek, 8. aprila 2019, sta Upravni odbor in Skupščina na sejah LAS med drugim sprejela tudi sklepa o:

  

- spremembi Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas;

  

izvedbi tretjega Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas.

Javni poziv bo objavljen predvidoma konec maja 2019 do porabe sredste...

Več

Stara hišna imena v Mengšu

10.04.2019

V Topolah bo potekalo že 7. srečanje z vaščani območja LAS Za mesto in vas o starih hišnih imenih. Lepo vabljeni na pogovor in druženje.

  

Srečanje bo v torek, 23. aprila 2019, ob 20. uri, v Gasilnem domu PGD Topole.

...
Več

Pomagajmo dvoživkam čez cesto v Kosezah

28.03.2019

Vabimo vas na predstavitev akcije Pomagajmo dvoživkam čez cesto v Kosezah, ki bo v Kulturnem domu Utik, 3. 4. 2019, ob 18. uri.

  

Dogodek je namenjen predstavitvi različnih vrst dvoživk ter aktivnosti, ki se na območju Kosez in Šinkovega Turna odvijajo za njihovo ohranitev.

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR