Občina Medvode
Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Aktualno

Potovanja z otroki - Krekovo središče

27.01.2020

Vabimo vas na potopisno predavanje o potovanju po Gruziji za družine, kjer se bomo osredotočili predvsem na to, kako je po Gruziji potovati z majhnimi otroki. Z nami bo svoje izkušnje delila Katja Jarc, ljubiteljica potovanj, plesa in kulinarike.

  

Predavanje bo v petek, 31. januarja 2020 ob 17:00 uri v Krekovem središču v Komendi (Krekova ulica 10). 

...
Več

Ob Svetovnem dnevu mokrišč

15.01.2020

Vabljeni na predavanje Mance Šilar, ki je Hraški mlaki v okviru svoje diplomske naloge podrobneje raziskala in nam bo predstavila življenje mlak in njihovo varstvo.

  

Manca Šilar: Hraški mlaki – naravoslovna vroča točka: 4. 2. 2020, ob 18 uri, v knjižnici Medvode

...
Več

Naslednje odpiranje projektnih vlog 31. 3. 2020

10.12.2019

Upravni odbor LAS je na 14. seji Upravnega odbora LAS Za mesto in vas, ki je potekala 4. 12. 2019, sklenil, da se v okviru Javnega poziva za izbor operacij v letu 2019, drugo odpiranje vlog z rokom oddaje 31. 1. 2020 ne izvede zaradi porabe večine razpisanih sredstev na prvem roku.

  

Drugo odpiranje se izvede 31. 3. 2020.

...
Več

3. javni poziv LAS Za mesto in vas

09.12.2019

Na prvo odpiranje 3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019 je prispelo 16 vlog.

   

Enajst projektnih vlog je bilo prijavljeno za sofinancirane iz EKSRP, potrjenih pa je osem projektov. Za sklad ESRR je bilo prijavljenih pet projektnih vlog in vse so tudi potrjene.

...
Več

Volitve novih članov UO, NO, Predsednika in Namestnika predsednika

09.12.2019

Dne 26. 11. 2019 smo na 6. seji Skupščine LAS izvolili nove predstavnike organov LAS: Predsednika, Namestnika predsednika, člane Upravnega odbora, člane Nadzornega odbora in namestnika Nadzornega odbora. Odraz dobrega sodelovanja je potrditev večine predstavnikov, ki so delovali že v okviru prejšnjega mandata LAS. Iskrena zahvala vsem za uspešno delo in izkazan interes za sodelovanje tudi v prihodnje. 

...
Več

Decembrske aktivnosti v Krekovem središču

05.12.2019

V okviru projekta Krekovo središče 2 bodo v decembru potekali ˝dnevi odprtih vrat˝ Krekovega središča v Komendi, v sicer že potekajo številne aktivnosti, z januarjem 2020 pa bomo pričeli še z dnevnim bivanjem starejših in razšijenimi vsebinami za neformalne oskrbovalce, prostovoljce, mladostnike in otroke. Praznični december bomo tako izkoristili za brezplačne predstavitev vseh aktivnosti, na katerih bomo veseli vašega obiska.

...
Več

Predavanje: Priprava zelenjavnega vrta na zimo

21.11.2019

Vabimo vas na predavanje z naslovom: PRIPRAVA ZELENJAVNEGA VRTA NA ZIMO. Predavanje bo potekalo v četrtek 28. 11. 2019 ob 18. uri v Veliki sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 

  

Predavateljica bo ga. Monika Mohar iz Vrtnarstva Hortika, ki ima dolgoletne izkušnje s področja hortikulture.

...
Več

Rezultati Likovnega in Foto natečaja Zgodbe naših mokrišč

15.11.2019

Znani so rezultati Fotonatečaja in Likovnega natečaja Zgodbe naših mokrišč. Na likovni natečaj je svoja dela poslali 17 avtorjev, na fotonatečaj pa se je odzvalo 15 avtorjev s 70 poslanimi fotografijami.

  

Vsa dela vodo v januarju in februarju 2020 razstavljena na potujoči razstavi v občinah Mengeš, Vodice, Medvode in Trzin.

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR