Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Aktualno

Kulturno srce Trzina vabi v svet domišljije in gledališča

19.01.2021

Kulturno srce Trzina je projekt Občine Trzin, Zavoda Azum in KUD Franca Kotarja Trzin. Namenjen je obnovitvi kulturnega doma in oživitvi kulturne dejavnosti v lokalnem okolju. Posebna pozornost je namenjena vključitvi različnih ranljivih skupin v gledališko ustvarjanje.

  

Zavod Azum bo v letu 2021 pričel z novimi programi za  iskalce prve zaposlitve (NOVI TERMINI) in za dolgotrajno brezposelne.

...
Več

Novoletna želja: Zavrtimo 2021 v pravo smer!

28.12.2020

Ob zaključku leta vam v imenu predsednika LAS Za mesto in vas, g. Aca Franc Šuštarja in v imenu vodilnega partnerja, RRA LUR, voščimo lepe praznike in prijazno 2021!

...
Več

Fantazijska Pšata udeležencev HEco delavnic

28.12.2020

V OŠ Mengeš se izvjajajo hidrološko-ekološke (HEco) delavnice Zavoda Revivo s partnerji, ki se skupaj z učenci sprašujejo in spoznavajo, kaj je naravna reka in kakšne funkcije opravlja. Zakaj nastanejo poplave, kje so vodomerne točke, zakaj reke vijugajo ipd.

  

Preberite tudi, kakšne ideje imajo otroci o fantazijski reki Pšati, kjer je dovoljeno vse, dokler omogoča življenje živalim in ljudem.

...
Več

Dodatne možnosti sprememb projektov EKSRP

09.12.2020

Za projekte Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so omogočili možnost dveh dodatnih sprememb projektov, če so razlogi povezani s posledicami covid-19.

  
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 predvideva, da spremembe projektov lahko vložite do 31. decembra naslednje leto (2021)....

Več

Brezplačni prevozi na klic v Medvodah

03.12.2020

Starostniki v občini Medvode, ki ne morejo več uporabljati lastnega vozila in težko najdejo pomoč sorodnikov ali znancev za nujne prevoze, se lahko odslej obrnejo na prostovoljce. Ti jim bodo omogočili brezplačni prevoz do trgovine, zdravstvenega doma, bolnišnice in drugih nujnih opravkov

  

Starostniki, ki potrebujete prevoz, pokličite na brezplačno številko 080 10 10 vsak delavnik med 8.00 in 16.00.

...
Več

Socialna izolacija povečuje pojav nasilja nad starejšimi

03.12.2020

O projektu Varna starost smo se pogovarjali s Tejo Primc, ki je raziskovala nasilje nad starejšimi in prek projekta LAS pridobila tudi izkušnje za pozicijo zagovornice starejših. Članek je objavljen tudi v lokalnih časopisih Odsev: http://www.trzin.info/assets/odsev/odsev_2020/odsev-november-2020.pdf (str. 12), ter v Domžalskem slamniku: https://domzalec.si/wp-content/uploads/2020/11/Slamnik-11-2020-NET.pdf (str.18). V celoti pa ga objavljamo tudi v nadaljevanju.

...
Več

Uvedba predplačil za projekte in elektronskega načina poročanja CLLD

05.11.2020

S spremembo Uredbe CLLD se dodaja možnost predplačil pri naložbah za projekte lokalnega razvoja. Predplačila bo možno izplačati na podlagi pridobljene bančne garancije za vse oddane vloge, ki še niso prejele Odločbe MKGP.

  

Nova uvedba je tudi prehod na elektronsko vlaganje dokumentov za določene aktivnosti LAS.

...
Več

Končan drugi del zbiranja starih hišnih imen

03.11.2020

V občini Medvode so bila v letošnjem letu zbrana hišna imena v naseljih Dol, Goričane, Ladja, Medvode (s Presko in Svetjem), Rakovnik, Sora, Spodnja Senica, Vaše in Zgornja Senica. Najdenih je bilo 308 hišnih imen, ki odražajo veliko pestrost, saj se v nobenem naselju nobeno hišno ime ne ponovi.

  

Zbrana hišna imena bodo obeležena v knjižici, ki bo brezplačno na voljo na Občini Medvode in v Knjižnici Medvode

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR