Grad Krumperk, Domžale
Kriški ribnik, Komenda
Sotočje Save in Sore, Medvode
Čebelnjak, Mengeš
Center Ivana Hribarja s fontano, Trzin
Koruzna polja, Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Aktualno

Potrjenih 6 projektov iz drugega Javnega poziva LAS v letu 2018

04.01.2019

Od maja do konca septembra 2018 je bil odprt drugi Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS. Ocenjevalna komisija je projektne vloge ocenila in jih poslala v potrditev Upravnemu odboru. Le-ta je na 10. seji LAS potrdil 6 projektnih vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja. Več informacij najdete na podstrani.

...
Več

Osvežena spletna stran in fotografije območja LAS Za mesto in vas

21.12.2018

Osvežili smo spletno stran, da v ospredje postavimo aktualne dogodke in aktivnosti projektov LAS!

  

Fotografije območja LAS so za nas posneli DB Production iz Ljubljane.

...
Več

Filmska delavnica in kratek filmček na temo naravovarstva in voda

20.11.2018

 Zavod Sotočje Medvode je v okviru projekta EVREKA, izvedel 2-dnevno filmsko delavnico na temo naravovarstva in voda. Nastal je filmček, ki si ga lahko ogledate na spletni strani evreka.si (Aktivnosti).

...
Več

Otvoritev otroškega igrišča in urejenega vaškega središča Trnovec

16.10.2018

Vabljeni na otvoritev otroškega igrišča in urejenega vaškega središča Trnovec!

  

Druženje bo v soboto, 20. oktobra 2018, ob 12. uri, na prostoru pred stavbo Krajevne skupnosti Trnovec.

  

Ureditev otroških igrišč je bil cilj projekta Srečujemo se na igrišču, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR