Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Aktualno

Podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. Javni poziv LAS

18.03.2020

Upravni odbor LAS Za mesto in vas je sprejel sklep, da se zaradi izrednih razmer v času epidemije koronavirusa podaljšuje drugi rok za predložitev vlog na 3. Javni poziv za izbor operaciji za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019 iz 31. marca 2020 na 4. maj 2020.

    

Do takrat pa želimo vsem srečno in zdravo!

...
Več

Eko dogodek - EVREKA II

18.03.2020

Zavod Revivo organizira javni dogodek EkoReka, ki bo potekal 22. maja 2020 v Mengšu. V sodelovanju z lokalnimi in strokovnimi društvi s področja naravovarstva in biologije se boste lahko udeležili naravoslovnih delavnic, analizirali vodne vzorce, gledali mikroživljenje v vodi, sodelovali pri okrogli mizi, umetniško ustvarjali ali pa se le podružili s sokrajani.

  

Preberite, kaj vse se v okviru projekta Evreka II še pripravlja ob reki Psati.

...
Več

Delo v času epidemije koronavirusa

16.03.2020

V času omejevanja širjenja koronavirusa (SARS CoV-2) bo delo LAS Za mesto in vas potekalo nemoteno preko dela zaposlenih od doma.

  

Za vse informacije smo v delovnem času dosegljivi preko elektronske pošte: las-zmv@rralur.si in mobilne številke: 030 641 655 (Roman Medved)

...
Več

Drugo srečanje z domačini v občini Komenda

03.03.2020

V sklopu projekta Stara hišna imena 2 vas Razvojna agencija RAGOR v sodelovanju z Občino Komenda vabi na srečanje HIŠNA IMENA v naseljih Breg, Klanec, Komenda, Nasovče in Potok.

  

Srečanje bo v petek, 13. marca 2020, ob 19. uri v Sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104.

...
Več

Pomagajmo žabicam čez cesto

02.03.2020

Vabimo vas, da se pridružite akciji: Pomagajmo žabicam čez cesto na odseku Mengeš – Koseze pri Vodicah!
  
Akcija poteka vsak dan, od mraka naprej (po 18 uri). Pred odhodom na lokacijo preverite ukrepe za zagotavljanje varnosti - več v novici....

Več

Brošura o zgodbah naših mokrišč

28.02.2020

V projektu Zgodbe naših mokrišč želimo opozoriti na pomembnost manjših lokalnih mokrišč, ki jih pogosto spregledamo ali označimo kot nepomembne dele narave.

  

Mokrišča so ekosistemi, ki imajo lastnosti tako vode kot kopnega, in imajo zato zelo veliko vrstno raznolikost ter redke in posebne rastlinske in živalske vrste, ki so se prilagodile življenju v takem okolju.

...
Več

Stara hišna imena v naseljih občine Komenda

27.02.2020

Na naslednjem srečanju domačinov se bodo zbirala stara hišna imena v naseljih Gmajnica, Gora, Komendska Dobrava, Mlaka in Podboršt.

  

Srečanje bo v petek, 6. marca 2020, ob 19h,v sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva c. 104.

  

...
Več

Priprava na spomladansko sajenje

25.02.2020

Vabimo vas na predavanje z naslovom: PRIPRAVA NA SPOMLADANSKO SAJENJE.

 

 

Predavanje bo potekalo v četrtek 27. 2. 2020, ob 18. uri, v Veliki sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

 

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR