Grad Krumperk, Domžale
Kriški ribnik, Komenda
Sotočje Save in Sore, Medvode
Čebelnjak, Mengeš
Center Ivana Hribarja s fontano, Trzin
Koruzna polja, Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad

Aktualno

Srečanje domačinov in pogovor o Starih hišnih imenih

13.02.2019

V sklopu projekta »Stara hišna imena« RAGOR in Občina Vodice vabita na srečanje in pogovor o starih hišnih imenih v vaseh Bukovica, Koseze, Selo, Šinkov Turn, Utik in Vesca.

  

Pridružite se jim v petek, 22. februarja 2019, ob 18.30, v dvorani Kulturnega doma v Utiku.

 

...
Več

Vabljeni na Podjetniški Punch Za vas! v Mengšu

07.02.2019

Vas zanima podjetništvo, imate polno idej in ne veste kako naprej?

  
Ali pa vas le zanima, kako lahko iz preproste ideje ustvarite svoj prvi posel.

  

6. marca 2019, ob 17. uri, v prostorih AIA - Mladinski center Mengeš

...
Več

Prvi Podjetniški Punch Za vas! se je predstavil v Domžalah

06.02.2019

"Podjetniški Punch Za vas!" je serija pogovorov z mladimi uspešnimi podjetniki, ki predstavljajo svoje zgodbe in podjetniško pot.

  

Prvi Podjetniški Punch se je zgodil 29.11.2018 na OOZ Domžale. Pogovarjali so se z Mihom Hrovatom, ustanoviteljem Pivovarne Mister.

...
Več

Predstavitev lokalnih akcijskih skupin - Katalog LAS

18.01.2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami pripravilo predstavitev projektov LAS in pomen pristopa LEADER/CLLD. 

  

Katalog je na voljo na tej povezavi.

...
Več

Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS leži v osrednjem delu Slovenije, v Ljubljanski kotlini, in meji na Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu, Polhograjsko hribovje na zahodu ter na Ljubljansko polje na jugu. Je gosto poseljeno ter pretežno urbanizirano, njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavljamo prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Želim postati član LAS Za mesto in vas
Obina Domale Obina Komenda Obina Medvode Obina Menge Obina Trzin Obina Vodice RRA LUR